تحقیق در مورد جهاني شدن و تاثير آن بر پيشرفت يا عدم پيشرفت جوامع

تحقیق در مورد جهاني شدن و تاثير آن بر پيشرفت يا عدم پيشرفت جوامع

تحقیق در مورد جهاني شدن و تاثير آن بر پيشرفت يا عدم پيشرفت جوامع

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 26 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

در برابر پديده ي جهاني شدن واكنش هاي متفاوتي در ميان روشنفكران و صاحبنظران صورت گرفته ، مي گيرد برخي با تملك به اثار مثبت اين پديده به ان با ديد مثبت نگريسته و طالب همراهي و همگامي با ان هستند گروهي ديگر با توجه به پيامدها ون عوارض ناشي از اين پديده به خصوص در بخش اقتصاد و فرهنگ در صد نفي و دوري از آن بر مي آيند . لذا در اين مقاله سعي ميگردد تا ابتدا با موشكافي و. تعريف واژه جهاني سازي و پيشينه موضوع آن را با معرفي------  با الهام از آن با طرح موضوعاتي مرتبط از جمله :

  • جهاني شدن در فرهنگ اسلام و غرب
  • عوامل موثر در جهاني شدن
  • فوايد و پيامدهاي جهاني شدن در جوامع با ارائه آثار و ارقام رسمي به تحليل پرداخته و آنگاه با ارائه پيشينه انديشه جهاني شدن در جامعه آمريكا و سپس نقش آمريكا در سناريوي جهاني سازي اشاره و در همين راستا با ارائه اظهار نظرات برجستگاني موضوع جامعه خاور ميانه و جهاني سازي را مورد بررسي قرارداده و با توجه به آثار و پيامدهاي آن بطور ويژه ---- جامعه عراق . تركيه ، سوريه و كشور اسلاميمان ايران بعنوان نمونه هاي بارز جهاني و مطرح روز جمعبندي به جواب پرسش مقاله دست يابيم .
  • پيشينه و تعريف واژه جهاني شدن :

واژه جهاني شدن در سالهاي بعد از دهه ي 1980 پا به عرصه گفتمان هاي اجتماعي گذاشت و در مدت كوتاهي جزء فرا گفتمان هاي عصر قرار گرفت و از اوايل دهه 1990 به اين طرف به صورت جدي مطرح و توانست خود را در صدر مباحث سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي جاي دهد.

اما از آن كه نسبت به شناخت اين پديده ، و تعريف و توصيف آن ، هنوز وحدت نظري وجود ندارد و از طرفي در تمامي حوزه هاي سياست و فرهنگ و … روندهاي متضادي مشاهده مي شود دست يافتن به تعريف جامع با مشكل روبرو است .

واژه شناسي ك

در مورد واژة (( جهاني شدن )) كه معادل (گلوباليزيشن Globaliztion) در فارسي به كار برده مي شود اتفاق نظر چنداني وجود ندارد . از اين رو برخي معادل فارسي اين كلمه را (( جهاني سازي )) و برخي ديگر معادل آن را (( جهان گستري )) و دسته سوم معادل آن را (( جهان گرايي )) دانسته اند .


دسته:

تحقیق در مورد جهاني شدن و تاثير آن بر پيشرفت يا عدم پيشرفت جوامع

خرید آنلاین