تحقیق در مورد مكتب نگارگري اصفهان

تحقیق در مورد مكتب نگارگري اصفهان

تحقیق در مورد مكتب نگارگري اصفهان

نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش

تعداد صفحات : 10 صفحه

 

از مرگ شاه اسماعيل دوم در سال 985 هـ . ق تا پادشاهي شاه عباس اول حدود 10 سال اوضاع سياسي كشور دچار آشفتگي و نابساماني بود . در اين سالها حاكم اسمي حكومت محمد خدابنده بود . پس از وي شاه عباس 16 ساله وارث تاج و تخت گرديد . از اولين اقدامات وي براي سامان دادن به اين اوضاع جابجايي پايتخت از قزوين به اصفهان در سال 995 هـ . ق بود . كم كم اصفهان نماد قوت و ثبات سياسي ايـــران گشت . او به رغم طغيان ها و مــــزاحمتهاي ازبكان و عثماني ها همواره به تحكيم سلطه خود مي پرداخت و از حمايت هنرمندان و معماران دست بر نمي داشت و با كمك هنرمندان و معمـــاران خيابان ها عمارات و مساجد بزرگ و زيبايي بر پا داشت و شهر نه تنها مركز حكومتي بلكه مركز تجاري و نمادي از نظام جديد اجتماعي ايران شد .
«
آغاز مكتب اصفهان در نقاشي منتسب به اواخر سال 997 هـ . ق است ولي اين نوع نگرش حداقل از 10 سال قبل آغاز شده بود » 1
«
بطور كلي در اكثر دوره حكومت شاه عباس هنر بسيار مورد حمايت بوده ، معماري منسوجات فرشها و سفالگري اين دوره ستايشگران پرو پا قرصي داشت با اين وجود با توسل به نقدي منصفانه تقريباً در تمام هنرهاي اين دوره ميتوان انحطاطي در سرزندگي و خلاقيت يافت كه به طرق گوناگون نمودار ميشود .... در هنر نقاشي و نتايج كما بيش متفاوت بود . البتـــه اين تا حدي بدين علت كه در اين زمان نقاشي تا اندازه اي مستقل از حمايت دربار بود ... روحيه تازه اي از اصالت ديده ميشود .» 2

«
در نقاشي ايران تغيير و تحولات كلي بوجود آمد و هنرمندان به آزادي بيشتري نسبت به گذشته دست يافتند واز چهار چوب موضوعاتي كه قبلاً هنرمندان روي آن كار كرده بودند فراتر رفت . نقاشي از درون صفحات كتابهاي خطي بيرون آمد و نقاشي و طراحي به صورت تك ورقي رواج پيدا كرد ، بيشتر موضوع كار اين نقاشان به تصوير كشيدن زندگي سنتي مردم و درباريان و تصوير كردن اشخاصي بود كه لباسهاي فاخر و الوان پوشيده اند و همچنين در همين زمان است كه سبك طراحي به شيوه قلم گيـــري از اهميت خاصي برخوردار ميگردد .
در مكتب اصفهان به علت كوشش وتوجه بيش از حد هنرمندان به نقاشي هاي ‹ تك چهره › نقاشي به شيوه قديـــم كه در آن تعـــداد زيادي پيكرهاي انسانـــي كار شده از رونق مي افتد . » 3
«
در كتابسازي رفته رفته همكاري نزديك هنرها كم ميشود . تصاوير آشكار تر از پيش خود را به حاشيه تحميل ميكنند . تذهيب كتابها نيز اغلب سرسري و سطحي است ، رنگها گاه كيفيت متوسطي دارند و تصاوير پيكره دار كاملاً عادي و فاقد هر گونه شكوه هستند . » 4
از اواخر قرن 16 تاثيرات هنر اروپايي بر نقــاشي ايراني بيشتر نمود پيدا ميكند ، نقاشي پيكره هاي منفرد ، انجــام سايه پردازي ، رعايت پرسپكيتو و نقاشي هاي رنگ و روغن از جمله موارد تاثير هنر اروپايي ميباشد .

«
اگـرچه طراحــي هاي اين دوره تــاريخ و امضاء دارند ولي انتساب آنها به نقاشان مشخصي بي نهايت دشوار است . » 5
« 2
يا 3 نفر از هنرمندان كار آزموده سابق كه در خـــدمت شاه طهماسب ، ابراهيم ميرزا و اسماعيل دوم بودند ، بار ديگر در كتابخانه شاه عباس بكار گماشته شدند كه برجسته ترين آنها صادقي بيك بود و در مقام رئيس كتابخانــه ابقا شد ولي شخصيت و طبع سركش و مبتكر از وي فضاي ناسالمي آفريد و از كار بــركنار شد . اما نگارگـــري را همچنان پي گرفت ، افول او در نتيجه درخشش شهرت رضا پسر علي اصغر بود . » 6
«
رضا پسر علي اصغر كه از نگار گران دربار شاه اسماعيل دوم بود و حدود سال 995 هـ . ق به جمع نگارگران شاه عباس پيوست . »7
«
اين نقاش چيره دست جوان بتدريج سبكي را ابداع كرد كه در عرض دو دهة آينده چهره نگار گري ايران را به كلي تغيير داد . كار و اثر او شامل طراحي بي عيب و نقش و در درجه اول رنگ آميزي درخشان سبك عالي صفوي بود . اما با گذشت زمـــان چهره پيكره هاي جـوان او مملو از چشمان درشت ، بي لطافت ، طره هاي تكلف و گاهي هم چانه هاي پهن گرديـــد و همه آنها در زير درخت بيــد تصوير شد كه تاثير كمتري در پي داشت . جدول رنگ آميــزي او كم كم تغييـر يافـت و رنگهاي زرد ، قهــــوه اي و ارغواني جــاي قرمز روشن و لاجــوردي آثــار اوليــه را گرفـت . او آثـــار متاخــر خود

(
كه شايد منسوب بــه اوست ) به نام ‹‹ رضا ›› و يا ‹‹ آقا رضا ›› امضاء كرده ولي در اواخر قرن لقب افتخاري لقب ‹‹ عباسي ›› را نيز بـــدان افـــزود كه احتمالاً از طرف شاه به او تفويض شده بود . سابقاً آقا رضا و رضا و رضا عباسي دو هنرمنــد مجزا و متفاوت فرض ميشد ولي مرحوم دكتر بچوكين بالاخره توانست مردم را قانع سازد كه هرسه اسم از يك نفر است. » 8
«
ميتوان نتيجه گرفت كه همه آثاري كه به امضاء آقا رضا و رضا عباسي موجود است همگي از آثار يك هنرمند ميباشد . در ابتداي جواني بنام آقارضا آثارش را رقم مي زده و سپس در اصفهان در دربار شاه عباسي عنوان عباسي را كسب كرده و به نام رضاي عباسي آثارش را امضاء كرده . در اينجا بايد به نام دو هنرمند ديگر بنام هاي آقا رضا جهانگيري و عليرضا عباسي كه در بعضي از منابع به اشتباه آنان را با رضاي عباسي يكي دانسته اند اشاره شود . در مكتب اصفهان علاوه بر هنرمنداني كه قبلاً نام آنها ذكر شده نقاشان ديگري كار ميكردند كه مهمترين آنها حبيب ا.. مشهدي ، محمد رضا تبريزي ، محمد طاهر ، لطف ا.. ، محمد حسن ، ملك حسين اصفهــاني و محمد رضا عراقي هستنـــــد . » 9
«
در مـــورد خود رضا عباسي نكته گفتني اين كه شباهت قابــل ملاحظه اي به شخصيت صادقي داشته است . يعنــي مشكل پسند و ســـر سخت و داراي استقلال عمـل شديــــد دو مـــاخذ موجودي يعني كتاب قاضي احمد و اسكند منشـــي ، هردو آنند كه وي بـراي

مــدت كوتاهي كه فراتر از آغاز قرن يازدهم هـ .ق نرفته از هنر خود دست كشيد و اختلاط با مردان و لوندان اوقات او را ضايع ساخت و ميل تمام به تماشاي كشتي گيران و وقوف در تعليمات آن مي يافت .


دسته:

تحقیق در مورد مكتب نگارگري اصفهان

خرید آنلاین